Laddar artikel...
Label
Label Label

Allmänna Villkor

1. Parter, avtal etc.
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna Villkor") gäller för avtal om varor som tillhandahålls på natlivs.se. För avtal avseende avtalet mellan Matboden, org. nr 556712-8508, och dig som beställt varor (nedan kallad ”Kunden”) på natlivs.se.
2. Allmänna bestämmelser
2.1 Behandling av personuppgifter
För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med dessa Allmänna Villkor kommer Matboden att behandla dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling, se vår integritetspolicy på natlivs.se.
2.2 Giltighetstid, ändringar och överlåtelser
2.2.1 Avtalet och de Allmänna Villkoren för tjänsten e-handel gäller tillsvidare.
2.2.2 Matboden äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren utan Kundens föregående godkännande. Ändringar enligt denna punkt träder i kraft när sådana ändringar publicerats på natlivs.se.
2.2.3 Matboden äger rätt att överlåta Avtalet och de Allmänna villkoren till annat bolag utan Kundens godkännande.
2.2.4 Dessa Allmänna Villkor finns enkelt och tydligt att tillgå på natlivs.se. Kunden rekommenderas att hålla sig underrättad om eventuella villkorsändringar och överlåtelser genom att regelbundet besöka www.natlivs.se/kundservice/allmanna-villkor.
2.3 Uppsägning av Avtalet
Matboden äger rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Matboden äger vidare rätt att utan föregående meddelande säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot väsentliga bestämmelser i Avtalet.
2.4 Tillämplig lag
Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
3. Specifika bestämmelser
3.1 Allmänt
Frågor gällande natlivs.se besvaras av Matboden kundtjänst, telefon: 08-558 09 960 eller e-post: stockholm@natlivs.se.
3.2 Villkor för beställning av varor
3.2.1 För att beviljas beställa varor krävs det att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridiskt bindande avtal, att Kunden är folkbokförd i Sverige, att det betalkort som Kunden uppger vid sin ansökan inte är spärrat samt att det finns tillräckliga medel på kontot som kortet är anslutet till. Vid ansökan om fakturabetalning som betalningssätt förbehåller sig Matboden rätten att avslå ansökan utan att lämna särskild motivering. Kreditprövning görs av Svea Ekonomi.
3.3 Leverans
3.3.1 Leverans av varor sker antingen genom att Kunden hämtar upp varorna på anvisad plats i butik eller genom hemleverans. Vid hemleverans tillkommer en fraktavgift. Kunden väljer själv leveransalternativ.
3.3.2 Hemleverans sker till den adress Kunden har registrerat vid utcheckning av sin beställning. Kunden är ansvarig för att inför varje leverans kontrollera att information som adress, mobiltelefonnummer och eventuell portkod är aktuell och uppdaterad. Kunden har möjlighet att ange annan leveransadress om beställningen betalas med betal- eller kreditkort.
3.3.3 För hemleverans och avhämtning i butik är möjlig på förvalda leveranstillfällen mellan kl. 10.00 - 21.00 (begränsade leveransslottar att välja mellan). I kassan ser du korrekta och valbara leveranstider för ditt postnummer. Om ditt postnummer inte innefattar hemleverans går det bra att välja ”Hämta i Butik”.
3.3.4 För hemleverans är det Kundens ansvar att säkerställa att någon är på plats för att ta emot leveransen under avtalat leveransfönster enligt orderbekräftelse. I de fall Kunden inte är hemma för att emot leveransen gör chauffören en bedömning om varorna kan lämnas utanför dörren på ett säkert sätt. Vid avlämning när Kunden inte är hemma bär Kunden ensam ansvaret för varorna. Matboden kan således inte hållas ansvarig om hela eller delar av leveransen försvinner eller förstörs efter avlämning. I de fall varorna inte kan lämnas på ett säkert sätt går leveransen i retur och kunden debiteras hela ordens värde. Order innehållande åldersbegränsade varor lämnas aldrig utanför dörren.
I samband med att Kunden lägger sin beställning har Kunden möjlighet att lämna särskild information till chauffören såsom portkod eller att leveransen ska ställas på särskild plats.
3.3.5 För avhämtning i butik får Kunden en orderbekräftelse innehållande information om tid och plats för avhämtning. Varorna måste avhämtas på leveransdagen eller senast dagen efter. Därefter är varorna inte längre tillgängliga för avhämtning och Kunden debiteras hela ordervärdet.
3.3.6 Vid avhämtning i butik och vid hemleverans förbehåller sig Matboden rätten att begära giltig legitimation av kunden.
3.3.7 För det fall annan person ska avhämta Kundens varorna måste den personen även ha med sig Kundens legitimation.
3.4 Leverans av åldersbegränsad produkt
Kundorder som innehåller alkoholhaltiga drycker med procenthalt överstigande 2,25 %, eller annan åldersbegränsad produkt (innefattande men inte uteslutande tobaksvaror, energidrycker eller receptfria läkemedel) får endast lämnas ut till person som uppfyller aktuellt ålderskrav. Vid sådan hemleverans har Matboden eller av Matboden anlitad transportör rätt att genomföra legitimationskontroll. I de fall ingen är hemma eller personen som mottager leveransen inte kan legitimera sig, inte uppfyller ålderskrav, är berusad eller om en langningssituation misstänks förbehåller sig Matboden rätten att inte leverera varorna. Varorna går då i retur och kunden debiteras hela ordervärdet.
3.5 Betalning
3.5.1 Kunden kan välja att betala varorna med olika betalningsalternativ. Alternativen är betal- och kreditkort, exempelvis VISA, Mastercard och Maestro, eller fakturabetalning (Svea Ekonomi). Vid ansökan om fakturabetalning kan kreditprövning komma att ske samt kreditupplysning att inhämtas. Matboden (Svea Ekonomi) förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om fakturabetalning utan att lämna särskild motivering. Matboden har vid fakturabetalning rätt att till annan överlåta eller pantsätta sin fordran enligt fakturan. Kunden förbinder sig utöver dessa Allmänna Villkor även till Svea Ekonomis villkor. För mer information om Svea Ekonomis betalsätt eller Kundens betalning hänvisas Kunden till www.svea.com.
3.5.2 Kunden betalar varorna i förskott genom att Matboden debiterar det konto som Kunden uppgivit i samband med att ordern läggs i kassan. Väljer Kunden att betala med faktura skickas faktura ut till Kunden dagen efter order levererats. Faktura skickas ut till Kunden via e-post. När Kunden valt kortbetalning reserveras och dras pengarna när ordern läggs på natlivs.se. Vid misslyckad kortbetalning görs ytterligare ett försök, misslyckas det andra försöket makuleras ordern. Leverans av varorna sker enligt vad som anges i punkt 3.3 ovan. Betalas inte fakturan inom 14 dagar skickas en betalningspåminnelse med en tillkommande lagstadgad påminnelseavgift. Om fakturan därefter inte betalas lämnas den vidare till inkasso.
3.5.3 Priserna för de beställda varorna är de som anges på natlivs.se dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inget annat anges. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inget annat anges. När du lägger en order så gör vi en viktvaru- samt emballage- reservation som står för kostnaden av pappers- och plastpåsarna samt viktvarorna. Reservationen ligger på 80kr om inget annat anges i kassan på natlivs.se. Efter vägning och packning av din beställning fastställs priset (dock högst till vad som utgör reserverat belopp) och rätt summa dras från Kundens kort och specificeras på Kundens faktura/kvitto.
3.5.4 Matboden eftersträvar att leverera varorna av hög kvalitet och med bra hållbarhet. I det fall beställd Vara inte finns i lager ersätter Matboden Varan med en likvärdig eller bättre. Vid lägre pris på ersättningsvaran återbetalas differensen av Matboden och vid eventuellt högre pris på ersättningsvaran utgår endast priset på den ursprungliga Varan. Om Matboden inte kan leverera en Vara på grund av att den har utgått eller av någon anledning inte kan skickas ut till Kunden återbetalas summan för varan till Kunden.
3.5.5 Vid beställning av varor tar Matboden ut en plockavgift om 49 kronor oavsett produktvärde.
3.6 Reklamation och ångerrätt
3.6.1 Om det är fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden anmäla detta så snart Kunden upptäckt felet, senast 48 timmar senare. Reklamation sker via Kundtjänst på 08-558 09 960 eller via e-post: stockholm@natlivs.se. Om en vara saknas eller är felaktig vid leverans ersätter Matboden kunden med varans värde, förutsatt att reglerna i punkten 3.3.7 ovan inte äger tillämpning.
Om en vara saknas eller är felaktig vid leverans ersätter Matboden kunden med varans värde, förutsatt att Kunden har tagit emot leveransen enligt punkt 3.3.6 och 3.3.7.
3.6.2 Dagligvaror, eller andra varor som snabbt kan försämras eller har kort hållbarhet, omfattas inte av ångerrätt. För andra varor än dagligvaror har Kunden rätt att utnyttja sin ångerrätt inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Matboden om detta, eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till stockholm@natlivs.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, exempelvis ordernummer eller fakturanummer. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Matboden. Matboden betalar snarast tillbaka beloppet som betalts för den returnerade varan. På det belopp som ska återbetalas har Matboden rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
3.7 Reservation för fel
Matboden reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckning, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Matboden har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på natlivs.se ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Matboden ansvarar inte för information inklusive bilder på natlivs.se som kommer från tredje part.
3.9 Ansvar för skada i samband med leverans
Matboden är inte ansvarigt för att leverans av varorna försenas eller ställs in om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Matboden. Sådana händelser inkluderar även annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras, inklusive hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter. Matboden är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer p.g.a. strömavbrott, datorhaveri eller liknande anledning som innebär hinder för registrering av Kundens uppgifter eller utgör hinder för leverans. Matboden ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Matboden Ektorp (556712-8508)
Ektorpsvägen 4
131 47 Nacka
Dessa Allmänna Villkor gäller från och med den 2021-03-30